"Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci."

św. Augustyn

"Jedynie dzieci wiedzą, czego szukają."

Antoine De Saint-Exupery

"Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy."

Janusz Korczak

Wierszomania 2017

wierszomaniaMamy zaszczyt poinformować, że przegląd wierszy Wierszomania, który odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach w dniu 27.04.2017 r. o godz. 10:00 gości wśród przedszkolaków już 10 lat.

W tym roku po raz kolejny pod Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Honorowym Patronatem Starosty Polickiego.

Warto wspierać dzieci od najmłodszych lat w rozwoju emocjonalnym i intelektualnym w oparciu o nasze dziedzictwo kulturowe.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we współpracy z Powiatem Polickim zaprasza na konferencję naukową:

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – BĄDŹMY RAZEM”,

która odbędzie się 17.05.2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach

 

Celem konferencji jest upowszechnianie idei wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz znaczenia wcześnie podejmowanych oddziaływań terapeutycznych dla jak najlepszego funkcjonowania dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym w dalszym życiu.

Podczas konferencji uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy dotyczącej wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej jak i prawno- organizacyjnej. Konferencja będzie też szansą na zapoznania się z metodami pracy terapeutycznej wykorzystywanymi w pracy z dziećmi  z zaburzonym rozwojem psychoruchowym.

Konferencja skierowana jest do osób i specjalistów pracujących z małymi dziećmi, nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, przedstawicieli placówek i instytucji obejmujących wsparciem dzieci niepełnosprawne, władz samorządowych i oświatowych, lekarzy, pielęgniarek, pracowników służby zdrowia, terapeutów prowadzących wczesną interwencję i rodziców.

 

Do pobrania:

Komunikat konferencyjny

Karta zgłoszenia na konferencję

 

Dzień otwarty – podsumowanie.

Dnia 18 marca 2017 r. w sobotę, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach, zorganizowała Dzień Otwarty.

Z bezpłatnych porad i konsultacji naszych specjalistów skorzystało 26 rodziców. Największym zainteresowaniem tradycyjnie cieszyły się konsultacje logopedyczne. Rodzice korzystali także z porad dotyczących problemów emocjonalno-wychowawczych i edukacyjnych u psychologów, pedagogów i terapeutów rodzinnych.

Kolejny Dzień Otwarty zostanie zorganizowany jesienią 2017 r. Już teraz zapraszamy.

DYREKTOR PORADNI PRZEKAZUJE LIST KURATORIUM OŚWIATY:

Szczecin, dnia 15 marca 2017r.

KO-II.576.10.2017.KP

 

Dyrektorzy Szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

województwa zachodniopomorskiego

 

Szanowni Państwo,

z wielkim niepokojem przekazuję informację, otrzymaną z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie o  stwierdzonych wśród uczniów zachodniopomorskich szkół przypadkach samookaleczeń pod wpływem  gry „Niebieski Wieloryb”.

Gra „Niebieski Wieloryb” powstała w Rosji i jest aktualnie coraz bardziej popularna wśród dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Uczestnicy gry rejestrują się na stronie internetowej, podając pełne dane osobowe, w tym swój numer telefonu, na który następnie otrzymują zadania do wykonania. Codziennie otrzymują jedno ustalone zadanie. Zadania polegają mi.in. na samookaleczeniu (wycięcie żyletką określonych znaków na nogach czy rękach), oglądaniu w internecie filmów z treściami sadystycznymi czy też wykonywaniu innych podobnych zadań, zlecanych przez tzw. opiekunów. W ostatni, pięćdziesiąty dzień, uczestnik otrzymuje zadane skoku z wysokiego budynku i odebrania sobie tym samym życia. W Rosji i na Ukrainie w ostatnim czasie samobójstwo w tych okolicznościach popełniło blisko 200 dzieci. Niestety, można spodziewać się, iż gra będzie docierać do coraz większej liczby dzieci, które są podatne na tego rodzaju manipulacje.

W związku z powyższym proszę o niezwłoczne podjęcie stosownych działań służących zapoznaniu nauczycieli, uczniów i rodziców z zagrożeniem, jakie wiąże się z ww. grą.

 

Z poważaniem

Jerzy Sołtysiak
Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty