Zapraszamy na spotkanie logopedów

Zapraszamy logopedów z powiatu polickiego na spotkanie w ramach Sieci Współpracy.
Spotkanie odbędzie się  w dniu 11 grudnia 2018r. o godzinie 12 w siedzibie poradni przy ulicy Korczaka 27.

TALENTY

IX edycja Konkursu Talenty już za nami.

W dniu 22.11.2018 r. odbyła się IX edycja Konkursu Talenty 2018 organizowanego w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych „Odkryj Swój Talent”. Głównym pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach i Powiatowy Urząd Pracy w Policach. W ramach realizacji pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach zaprosili uczniów ostatnich klas szkół podstawowych z powiatu polickiego do wzięcia udziału w konkursie Talenty, zachęcając jednocześnie uczniów do zaprezentowania zainteresowań i promocji uzdolnień zawodowych. Konkurs odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach i cieszył się dużym zainteresowaniem. Każdy z uczestników miał możliwość opowiedzenia o swojej pasji i przedstawienia swoich prac zebranym na sali rówieśnikom, a także organizatorom i zaproszonym gościom – przedstawicielom władz samorządowych i oświatowych.

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

15 października Nauczyciele i Pracownicy administracji szkół Powiatu Polickiego obchodzili Dzień Edukacji Narodowej.  Podczas spotkania wyróżniono i podziękowano dyrektorom, nauczycielom oraz przedstawicielom administracji i obsługi.

Wyróżniono Annę Elszkowska – otrzymała Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (29 lat w zawodzie)

Wyróżnienia dla nauczycieli, którym Minister Edukacji Narodowej nadał Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymały:

Małgorzata Myszak – Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach
Wioleta Pacewicz-Chabroń – Pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach
Anna Pasierb – Logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach

Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej nagrodę Starosty Polickiego otrzymały:
Małgorzata Myszak – Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach
Tamara Wacholc – Pedagog-terapeuta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach

Nowy Rok szkolny 2018/2019

Z okazji Nowego Roku szkolnego 2018/2019 pragniemy złożyć Wszystkim Dzieciom i ich Rodzicom/Opiekunom najserdeczniejsze życzenia.

Życzymy Wam ciekawych i nowych wyzwań, wielu interesujących lekcji i doświadczeń. Niech przepełnia Was energia i zapał w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu swoich zainteresowań i poznawaniu samych siebie. Oby Wasze działania przyniosą Wam dużo radości i sukcesów.

Zapraszamy do Poradni!

Dyrekcja i Pracownicy

INFORMACJA dot. PUNKTU DIAGNOSTYCZNO KONSULTACYJNEGO PPP w PRZECłAWIU.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE PUNKT KONSULTACYJNY w PRZECŁAWIU
ZAWIESZA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W OKRESIE WAKACYJNYM ( tj. od 27.06.18 do 4.09.2018 r.)

W TYM CZASIE W RAZIE POTRZEBY ZAPRASZAMY RODZICÓW
DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w POLICACH przy ul. KORCZAKA 27.
NA WIZYTĘ MOŻNA UMÓWIĆ SIĘ TELEFONICZNIE pod numerem: 913176729

DYREKTOR PPP w Policach
Anna Elszkowska

Bezpieczne wakacje – list Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół.

Zbliżające się wakacje to piękny i zasłużony czas wypoczynku, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i kadry pedagogicznej. Ważne jest, aby przebiegał on w bezpiecznych warunkach – napisała dziś w liście do dyrektorów szkół i placówek oświatowych Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Minister Anna Zalewska poprosiła dyrektorów szkół, aby w ostatnich dniach zajęć dydaktycznych zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas wyjazdów na kolonie, obozy, biwaki, jak również podczas pobytu w miejscu zamieszkania. – Apeluję również o omówienie podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego podstawowych zasad bezpiecznego zachowania, w tym postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia – napisała w liście szefowa MEN.

Minister Edukacji Narodowej przypomniała również, że MEN przygotowało specjalny „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.

Przypominamy, o stronie www.wypoczynek.men.gov.pl, na której znajduje się baza wypoczynku. Dzięki stronie w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

 

List MEN do dyrektorów szkół i placówek – Bezpieczny wypoczynek.pdf

AKADEMIA MAŁEGO ZAWODOWCA – relacje.

8 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie Akademii Małego Zawodowca – projektu edukacyjnego dla 5-latków”, w Bibliotece im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach, Dziale Regionalnym pod Patronatem Powiatu Polickiego.

Organizatorka projektu p. Iwona Włodarska, doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach wraz  z p. Jadwigą Herman, dyrektorem tejże placówki na wstępie przywitały  wszystkie dzieci kończące AMZ oraz zaproszonych gości z imienia, nazwiska i funkcji – przedstawicieli Powiatu Polickiego, Powiatowego Urzędu Pracy, Dyrektorów współpracujących placówek, Nauczycieli-przedszkola, media -TV Police.

Wspomnę, że celem projektu było poznanie przez pięciolatki niektórych zawodów, poprzez literaturę dla najmłodszych i uczestnictwo w kilku spotkaniach z dorosłymi wykonującymi ciekawe zawody, m. in.: bibliotekarza, fryzjera, policjanta, ogrodnika. A prezentowana literatura podczas spotkania miała na celu kształtowanie nawyków sięgania po książki, zdobywanie  wiedzy, rozwijanie pamięci, wyobraźnię, uczyć pozytywnych  postaw i dobrą zabawę. Na zakończenie każdego spotkania, dzieci w przedszkolu wykonywały wspólnie jeden obrazek, a z nich powstała książeczka o zawodach.

Po krótkim wstępie dzieci przywitały się z Myszką Bibliotką, maskotką towarzyszącą w spotkaniach z p. Iwoną i wysłuchały wiersza pt. „Zawody”, autorstwa Tomasza Matuszewskiego nawiązującego do poznanych zawodów.

A na podsumowanie tych wszystkich spotkań zaprosiła p. Elżbieta Kacprzak, która opowiedziała i przypomniała, jak to było… podczas prezentacji multimedialnej pt. „Akademia Małego Zawodowca”.

Po chwili miłych wspomnień przyszedł czas na wręczenie Dyplomów  – Certyfikatów ukończenia Akademii Małego Zawodowca dla przedszkolaków i krótkie przemówienia. Ceremonii wręczenia imiennych dyplomów i upominków dla przedszkolaków oraz podziękowań dla wszystkich przedstawicieli współpracujących placówek ufundowanych przez Powiat Policki, osobiście dokonali p. Cezary Arciszewski i p. Krystyna Wiśniewska z organizatorami. A przygotowana książeczka o zawodach i pamiątkowe Calineczki ”, zostały wręczone organizatorom w podziękowaniu od grupy „Skrzatów” z PP nr 1 im. „Calineczka”. Wzajemnych podziękowań było wiele, to miłe chwile dla wszystkich i refleksje nad wartościami i znaczeniem tych działań edukacyjnych dla dzieci i ich rodziców. Przy tym edukacja przez zabawę, gdyż każde dziecko przyszło w przebraniu przedstawiając jakiś zawód.

Na zakończenie przyszedł czas na małą rozrywkę, którą było głośne czytanie wiersza pt. „Lokomotywa”, Juliana Tuwima z rekwizytami przez p. Elżbietę, bibliotekarkę w ramach  XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom ‘2018 pod hasłem ”Czytanie łączy”, ogłoszonego przez Fundację ABCXXI Cała Polska Czyta dzieciom. Dzieci znały cały wiersz na pamięć, więc  to było wielkie recytowanie i fajna pożegnalna zabawa, gdyż utworzyły pociąg z wagonami i wyruszyły na mały poczęstunek.

W uroczystym zakończeniu uczestniczyło 40 os.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Oprac. Elżbieta Kacprzak
Fot. Krystyna Figiel

XV TARGI SZKÓŁ już za nami.

Kwiecień to intensywny czas różnych targów edukacyjnych, spotkań z uczniami poszukującymi wymarzonej szkoły. W dniu 26 kwietnia 2018 roku odbyły się XV Targi Szkół Polic i Szczecina. Swoje stoiska zaprezentowało 21 szkół ogólnokształcących i branżowych szkół zawodowych. Pośród wielu stoisk nie zabrakło również stoiska OHP. Ofertę dla absolwentów prezentowało również stoisko Powiatowego Urzędu Pracy w Policach. Zorganizowane Targi były miejscem wzajemnej komunikacji pomiędzy przedstawicielami różnych szkół a młodzieżą, która wciąż ma więcej pytań i wątpliwości aniżeli odpowiedzi co do wyboru dalszego miejsca zdobywania wiedzy i umiejętności. Przedstawiciele szkół prezentowali atrakcyjne kierunki kształcenia, ciekawe zawody, pokazywali umiejętności nabywane w toku nauki, rozdawali również zainteresowanym ulotki informacyjne, w których znajdowały się informacje dotyczące całej procedury przyjęcia do wybranej szkoły. Każde stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli szkół przybyłych na Targi. Dużo zainteresowania wzbudzały multimedialne prezentacje przygotowane przez prezentujące się na Targach szkoły. Zainteresowanie Targami było bardzo duże, goście z wielkim zapałem promowali swoje placówki przedstawiając korzyści płynące z wyboru właśnie ich szkoły. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

Swoją obecnością Targi zaszczycili między innymi:

– Przewodniczący Rady Powiatu p. Cezary Arciszewski

– Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu, Dyrektor MOK p. Anna Ryl

– Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego p. Krystyna Wiśniewska

– Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach p. Jan Sławczyński

– Radna Rady Miejskiej w Policach p. Krystyna Seweryńczyk

– Wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach p. Jadwiga Herman

 

Dziękujemy wszystkim wystawcom za stworzenie i przedstawienie atrakcyjnych ofert a odwiedzającym za liczne przybycie oraz współtworzenie miłej, twórczej atmosfery.

Zapraszamy do Fotogalerii.