"Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci."

św. Augustyn

"Jedynie dzieci wiedzą, czego szukają."

Antoine De Saint-Exupery

"Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy."

Janusz Korczak

Strona główna

Szanowni Państwo!

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, Zarząd Powiatu w Policach wydał w dniu 12 marca 2020 r. komunikat dotyczący zawieszenia usług dla klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach.

Już wiadomo – co najmniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. nie zobaczymy się na terenie naszej placówki.

Dołożymy jednak wszelkich możliwych starań, żeby wzajemnie wspierać się w tej nowej dla wszystkich sytuacji.

  1. W okresie od 25 marca do 10 kwietnia br. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach realizuje swoje zadania z wykorzystaniem metod pracy zdalnej.
  2. Będziemy z Wami w kontakcie, niestety nie bezpośrednim, ale przez inne kanały komunikacji, o ile pozwolą na to warunki, w tym dostęp do komputera i sieci internetowej w konkretnym domu, przedszkolu i w szkole.
  3. Klienci Poradni mogą kontaktować się w sprawach pilnych z Dyrektorem Poradni telefoniczne (numer telefonu 660 092 926) każdego dnia w godzinach 10.00-12.00.
  4. Kontakt z sekretariatem Poradni w ww. okresie możliwy jest wyłącznie drogą elektroniczną (sekretariat@poradniapolice.pl).
  5. Osoby, które odczuwają potrzebę wsparcia psychologicznego mogą kontaktować się z dyżurującymi specjalistami telefonicznie (numer telefonu 501 422 481) każdego dnia w godzinach 8.00–16.00.
  6. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci i nauczyciele mogą kontaktować się ze specjalistami koordynującymi współpracę pomiędzy przedszkolem, szkołą i placówką drogą elektroniczną (adresy w zakładce na stronie www).
  7. Być może niektórzy pracownicy udostępnią Wam numer telefonu, więc korzystajcie z tego kanału komunikacji na wspólnie ustalonych zasadach.
  8. Będziemy prowadzić konsultacje i terapię, ale mamy także gotowość, by rozmawiać o tym, co teraz jest dla wszystkich trudne.
  9. Na naszej stronie i w mediach społecznościowych zamieściliśmy wiele materiałów przydatnych w pracy edukacyjnej i wychowawczej. Zachęcam serdecznie do ich przeczytania. Sukcesywnie będą się pojawiać nowe.
  10. Uczniowie klas VIII stają też przed decyzją dotyczącą wyboru dalszej drogi kształcenia – w zakładce doradztwo zawodowe (oferta poradni), znajdziecie Państwo wskazówki i materiały informacyjne dotyczące szkół oraz zasady rekrutacji.

Pozostańmy w kontakcie!

Z życzeniami zdrowia

Monika Piątkowska

Dyrektor PPP w Policach

Aktualności