"Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci."

św. Augustyn

"Jedynie dzieci wiedzą, czego szukają."

Antoine De Saint-Exupery

"Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy."

Janusz Korczak

Strona główna

INFORMACJA O SPOSOBIE I TRYBIE REALIZACJI ZADAŃ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLICACH W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W POLSCE

Drogi Rodzicu/Prawny Opiekunie dziecka!

Dla bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w Poradni, proszę o nieprzychodzenie do placówki w każdej z trzech zaistniałych sytuacji:

 1. Występują u Ciebie lub u dziecka takie objawy, jak: temperatura powyżej 37,8°C, kaszel, duszność, objawy przeziębieniowe np. katar, drapanie w gardle, objawy podrażnienia i zapalenia spojówek, wysypka.
 2. Jesteś w nadzorze epidemiologicznym lub w czasie kwarantanny.
 3. W ostatnich 14 dniach miałaś/miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 lub z kimś, kto miał którykolwiek z wyżej wymienionych objawów.

HARMONOGRAM WIZYT W PORADNI

 1. W pierwszej kolejności przyjmowani są do Poradni rodzice/prawni opiekunowie z dziećmi oraz dorośli uczniowie umówieni na wizytę (diagnozę i  terapię).
 2. Konsultacje i porady oraz inne zadania statutowe Poradni realizowane są w formule zdalnej (telefonicznie lub online).
 3. Wnioski dotyczące diagnozy analizuje zespół kierowniczy pod kątem zasadności i pilności.
 4. Z uwagi na przełożenie części wizyt w Poradni ze względu na ograniczenie funkcjonowania placówki w marcu i w kwietniu 2020 r., a z powodu zbliżającego się czasu diagnozowania dzieci i uczniów w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla dalszych losów edukacyjnych naszych podopiecznych

a) w pierwszej kolejności umawiani są rodzice/prawni opiekunowie wraz z dziećmi lub dorośli uczniowie wnioskujący o wydanie:

 • orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • opinii o potrzebie odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego,
 • opinii w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia do szkoły ponadpodstawowej

b) w drugiej kolejności przyjmowane będą osoby, których wizyty w Poradni zostały wcześniej odwołane;

c) kolejne wizyty zostaną umówione w pierwszym możliwym terminie w porozumieniu z klientami Poradni.

ODBIÓR DOKUMENTACJI

 1. Dokumentację dziecka można odebrać osobiście w Poradni w godzinach  od 14:00 do 15:00.
 2. Procedura wejścia do sekretariatu Poradni jest identyczna, jak w przypadku umówionej wizyty (pomiar temperatury, dezynfekcja rąk) – rodzic/opiekun prawny/dorosły uczeń powinien przebywać na terenie Poradni w maseczce ochronnej/przyłbicy lub odzieży ochronnej zakrywającej usta i nos.
 3. Wydawanie dokumentacji (informacji o wynikach diagnoz, opinii i orzeczeń) jest możliwe on-line (skan dokumentu).
 4. Jeśli chcesz odebrać dokumentację zdalnie, konieczne jest zapisanie odpowiedniej adnotacji na wniosku z podaniem adresu e-mail.

Aktualności