"Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci."

św. Augustyn

"Jedynie dzieci wiedzą, czego szukają."

Antoine De Saint-Exupery

"Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy."

Janusz Korczak

Podziękowanie

Chcielibyśmy podziękować za udział w konferencji „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – BĄDŹMY RAZEM”.

Serdecznie dziękujemy prelegentom, którzy podzieli się swoją wiedzą. Państwa referaty znacząco przyczyniły się do pogłębienia poruszanej tematyki.

Dziękujemy: Panu dr Radosławowi Piotrowicz z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Pani dr n. med. Hannie Podraza z Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie, Oddział Neurologii Dziecięcej.

Pani mgr Jolancie Rafał-Łuniewskiej z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Pani dr n. zdr. Iwonie Radlińskiej z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Pani  mgr Annie Elszkowskiej, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach

Pani mgr Małgorzacie Włodarczyk z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach

Paniom: mgr Luizie Klukowskiej, mgr Barbara Banderowicz ze  Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 w Policach

Paniom: mgr Iwonie Złotek, mgr Dorocie Runiewicz ze  Specjalnego Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego w Tanowie

Panu  mgr Krzysztof Kmetyk ze  Szpitala Publicznego ZOZ w Choszcznie, Oddział Rehabilitacji Medycznej

Paniom: mgr Elżbiecie Świtała i mgr Patrycji Lutkiewicz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach

 

To jak licznie przybyliście Państwo na konferencję jest dla nas najlepszym dowodem na to, że to co robimy warte jest naszego zaangażowania. Nic jednak nie zadziałoby się bez Państwa.

Dziękujemy więc wszystkim razem i każdemu z osobna. Lista gości jest długa ale warto ją przypomnieć.

Dziękujemy:

Przedstawicielom władz oświatowych:

Wicekuratorowi Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w Szczecinie  Panu Jerzemu Sołtysiak

Starszemu specjaliście Wydziału Wspierania Edukacji Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w Szczecinie  Pani Ewie Kulkowskiej

Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Kultury Powiatu Polickiego Pani Krystynie  Wiśniewskiej

Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury Gminy Police Panu Witoldowi  Stefańskiemu

Przedstawicielom władz samorządowych

Staroście Polickiemu Panu Andrzejowi  Bednarek

Wicestaroście Polickiemu Panu Mariuszowi Sarneckiemu

Członkowi Zarządu Powiatu Pani Beacie  Chmielewskiej

Przewodniczącemu Rady Miejskiej Polic Panu Witoldowi Król

Burmistrzowi Nowego Warpna Panu Władysławowi  Kiraga

Przewodniczącej Komisji Edukacji w Radzie Powiatu i Dyrektor MOK Pani Annie Ryl

Przedstawicielom placówek oświatowych i opiekuńczo wychowawczych

Dyrektor SOSW Tanowo Pani Beacie Brzostek

Dyrektorowi  SOSW DNR Panu Ryszardowi Budzisz

Dyrektorowi MOW Panu Mieczysławowi Karpiszyn

Dyrektor DDz w Tanowie Pani Barbarze Zamachowskiej

Dyrektor DDz w Policach Pani Katarzynie Falbogowskiej

Dyrektor PCPR Pani Beacie Karlińskiej

Dyrektorowi PUP Panu  Janowi Sławczyńskiemu

Pragniemy serdecznie podziękować Pani Róży Czerniawskiej-Karcz – poetce, publicystce, Pani prezes Szczecińskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, od wielu lat przewodniczącej jury w konkursie „Wierszomania”.

Nie sposób wymienić indywidualnie każdego dyrektora i nauczyciela, którzy byli z nami,  więc robimy to wspólnie.

Dziękujemy: Dyrektorom poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli, szkół i placówek działających na rzecz dziecka i rodziny a także wszystkim nauczycielom z tych placówek obecnych  na konferencji

Dziękujemy przedstawicielom placówek prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesną interwencję.

Przedstawicielom służby zdrowia: lekarzom, pielęgniarkom, fizjoterapeutom w tym także Pani Prezes Hospicjum w Policach Pani Aleksandrze Mazur-Woronieckiej

Pracownikom naukowym i środowiska akademickiego

Przedstawicielom placówek i stowarzyszeń działających na rzecz dziecka i rodziny

Przedstawicielom  Sądu i służb mundurowych

Przedstawicielom związków zawodowych

Dziękujemy także rodzicom

Niezmiernie miło nam było również gościć Emerytów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach.

 

Z wyrazami wdzięczności

Dyrektor i Pracownicy PPP w Policach

Jubileusz 45-Lecia istnienia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach obchodzi w tym roku Jubileusz 45-Lecia istnienia

 

W ramach obchodów Jubileuszu organizowane są następujące przedsięwzięcia:

  1. X Konkurs recytatorski dla przedszkolaków – „Wierszomania”- 27.04.2017 r.
  2. Konferencja naukowa – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – BĄDŹMY RAZEM – 17.05.2017 r.
  3. Spotkania z dyrektorami przedszkoli i pedagogami szkół -początek roku szkolnego 2017/2018.
  4. „Talenty – 2017” dla uczniów klas gimnazjalnych – październik 2017.

Poniżej prezentujemy kalendarium ważniejszych wydarzeń z 45 – Letniej historii Poradni.

Kalendarium wydarzeń

 

Dziękujemy, że jesteście
Dyrektor i Pracownicy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Policach

Wierszomania 2017 – podsumowanie.

Jubileuszowe dziesiąte spotkanie z poezją dla dzieci odbyło się 27.04.2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. „Wady i zalety oczami poety” to hasło, pod którym przedszkolaki recytowały bardziej i mniej znane utwory Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Natalii Usenko, Danuty Wawiłow, Renaty Opali. Odwiedził nas Pan Starosta nie tylko jako gość honorowy ale również jako uczestnik konkursu oczywiście w specjalnej kategorii. Pan Andrzej Bednarek powiedział wiersz propagując wśród dzieci bezpieczne zachowania na drodze. Podkreślał, jak ważne i łatwe jest noszenie elementów odblaskowych. Aby słowom stało się za dość wszystkie dzieci na sali widowiskowej otrzymały specjalne chusty z taśmami odblaskowymi święcącymi w ciemności. Drugim specjalnym gościem był pan Witold Król, przewodniczący Rady Miejskiej w Policach, który uroczyście zapalił race na torcie urodzinowym. Obydwaj panowie zostali uhonorowani medalem Przyjaciela Poradni z rąk pani dyrektor za wspieranie działań na rzecz pomocy dzieciom. Imprezę prowadzili młodzi aktorzy z Teatru Elipsa. Dzieci po wysłuchaniu imponujących aranżacji wierszy w wykonaniu swoich kolegów z wielkim zainteresowaniem obejrzały przedstawienie pt. „Przygody Tymka malucha” autorstwa i w reżyserii pani Aleksandry Słowińskiej. W ten pomysłowy sposób dzieci uczą się trudnych prawd związanych z zachowaniem. Tytułowy bohater podróżując po różnych krainach i napotykając fascynujące przygody, z każdej z nich wynosi ważna naukę. Dzieci całym sercem angażowały się w perypetie Tymka.

Na koniec intensywnych przeżyć uczestnicy usłyszeli werdykt jury, które obradowało w składzie: przewodnicząca pani Róża Czerniawska-Karcz szczecińska poetka, pani Marta Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Edukacji w Powiecie Polickim i pani Tamara Wacholc terapeuta z naszej poradni. Wyróżnienie otrzymali Adam Jadacki i Jakub Kanigowski oraz Kamila Więckowska. Trzecie miejsce zajął Gabriel Zakrzewski z wierszem „Hipopotam” z PP6. Drugie miejsce otrzymał Jan Matuszak w wierszu „Owsianka” z zerówki w SP8. Pierwsze miejsce przyznano Gabrielowi Sieniakowskiemu z PP9 za interpretację wiersza Juliana Tuwima „Idzie Grześ przez wieś”. Wszystkie dzieci wspaniale recytowały w pięknych strojach i również otrzymały dyplomy i nagrody książkowe. Chcieliśmy specjalnie docenić placówki, z których dzieci zajęły miejsce pierwsze, drugie i trzecie wręczając bony.

Wierszomania 2017 odbyła się pod Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Starosty Polickiego. Finansowego wsparcia udzielili nam Starostwo Powiatowe oraz pan Andreas Kardziejonek. Klasa fotograficzna z SOSW nr 1 robiła zdjęcia. Serdecznie dziękujemy.

Niechaj wiersza melodia nieustannie rozbrzmiewa, dodaje skrzydeł duszy unosząc ją do nieba.

Wierszomania 2017

wierszomaniaMamy zaszczyt poinformować, że przegląd wierszy Wierszomania, który odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach w dniu 27.04.2017 r. o godz. 10:00 gości wśród przedszkolaków już 10 lat.

W tym roku po raz kolejny pod Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Honorowym Patronatem Starosty Polickiego.

Warto wspierać dzieci od najmłodszych lat w rozwoju emocjonalnym i intelektualnym w oparciu o nasze dziedzictwo kulturowe.

Dzień otwarty – podsumowanie.

Dnia 18 marca 2017 r. w sobotę, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach, zorganizowała Dzień Otwarty.

Z bezpłatnych porad i konsultacji naszych specjalistów skorzystało 26 rodziców. Największym zainteresowaniem tradycyjnie cieszyły się konsultacje logopedyczne. Rodzice korzystali także z porad dotyczących problemów emocjonalno-wychowawczych i edukacyjnych u psychologów, pedagogów i terapeutów rodzinnych.

Kolejny Dzień Otwarty zostanie zorganizowany jesienią 2017 r. Już teraz zapraszamy.

DYREKTOR PORADNI PRZEKAZUJE LIST KURATORIUM OŚWIATY:

Szczecin, dnia 15 marca 2017r.

KO-II.576.10.2017.KP

 

Dyrektorzy Szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

województwa zachodniopomorskiego

 

Szanowni Państwo,

z wielkim niepokojem przekazuję informację, otrzymaną z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie o  stwierdzonych wśród uczniów zachodniopomorskich szkół przypadkach samookaleczeń pod wpływem  gry „Niebieski Wieloryb”.

Gra „Niebieski Wieloryb” powstała w Rosji i jest aktualnie coraz bardziej popularna wśród dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Uczestnicy gry rejestrują się na stronie internetowej, podając pełne dane osobowe, w tym swój numer telefonu, na który następnie otrzymują zadania do wykonania. Codziennie otrzymują jedno ustalone zadanie. Zadania polegają mi.in. na samookaleczeniu (wycięcie żyletką określonych znaków na nogach czy rękach), oglądaniu w internecie filmów z treściami sadystycznymi czy też wykonywaniu innych podobnych zadań, zlecanych przez tzw. opiekunów. W ostatni, pięćdziesiąty dzień, uczestnik otrzymuje zadane skoku z wysokiego budynku i odebrania sobie tym samym życia. W Rosji i na Ukrainie w ostatnim czasie samobójstwo w tych okolicznościach popełniło blisko 200 dzieci. Niestety, można spodziewać się, iż gra będzie docierać do coraz większej liczby dzieci, które są podatne na tego rodzaju manipulacje.

W związku z powyższym proszę o niezwłoczne podjęcie stosownych działań służących zapoznaniu nauczycieli, uczniów i rodziców z zagrożeniem, jakie wiąże się z ww. grą.

 

Z poważaniem

Jerzy Sołtysiak
Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty